image
hl1

Nie bądź zielony w temacie autyzmu – w kwietniu bądź NIEBIESKI!

2 kwietnia obchodzony jest Dzień Świadomości Autyzmu. Celem tego wydarzenia jest uświadomienie i uwrażliwienie na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi boryka się zarówno osoba z autyzmem jak i jej najbliżsi. W tym dniu symbolem solidarności z osobami z autyzmem jest kolor niebieski.

Czym jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, związanym z nieprawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem. Autyzm lub spektrum autyzmu, charakteryzuje się trudnościami w relacjach z ludźmi, komunikacji oraz powtarzalnymi i streotypowymi zachowaniami. Zaburzenie dotyczy wielu obszarów funkcjonowania i sprawia, że osoby ze spektrum rozwijają się inaczej.  Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować  w różnym natężeniu.

W naszym przedszkolu dzień świadomości o autyzmie obchodziliśmy w poniedziałek 04.04.2022r. W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko. Przeprowadzone w tym dniu zajęcia miały na celu zapoznać dzieci z pojęciem „autyzm” oraz charakterystycznymi cechami jakie występują u osób z tym zaburzeniem, a także rozbudzić tolerancję wobec rówieśników, którzy inaczej rozwijają się i dostrzegają świat.