image
hl1

Posts Archive

Deklaracja dostępności

  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pi-chocianow.pl/ Data publikacji strony internetowej: 2017-03 Data ostatniej istotnej aktualizacji: Status pod względem […]

READ MORE
hl1