image
hl1

Rekrutacja na rok szkolny 2019- 2020

Rekrutacja do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie na rok szkolny 2019/2020 będzie trwać od 01.03.2019 r. do 22.03.2019 r.

Wnioski wraz z pozostałymi oświadczeniami należy złożyć w sekretariacie Przedszkola w godzinach od 700 do 1600.

Po podaniu do wiadomości listy zakwalifikowanych kandydatów, należy złożyć do dnia 15.04.2019 r. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie w roku szkolnym 2019/2020.

 

Formularze do pobrania:

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Wniosek o przyjęcie dziecka

Oświadczenie o zatrudnieniu, nauce lub prowadzeniu działalności gospodarczej

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowaniu

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach